Jakie są konsekwencje niepłacenia podatków w terminie?

podatki

Każdy, kto prowadzi firmę, mniejszą lub większą ma świadomość tego, że jako obywatel musi rozliczać się z państwem, a także koniecznością jest odprowadzanie składek zdrowotnych. Prócz płacenia podatków przedsiębiorcy mają jeszcze wiele innych obowiązków, więc czasem może zdarzyć się mały wypadek przy pracy i możemy nie zdążyć z prawidłowym rozliczeniem podatkowym. Jakie są tego konsekwencje, oraz czy można uzyskać zaświadczenie, które mówi o regularnych składkach ZUS? O tym kilka słów poniżej!

Niepłacenie podatków – odpowiedzialność i konsekwencje

Należy na początek rozróżnić dwie różne kwestie, są podatnicy, którzy z powodu chwilowych zapaści finansowych zalegają z płatnościami podatkowymi, a są również tacy podatnicy, którzy są oszustami podatkowymi i od wielu lat nie płacą i nie mają zamiaru odprowadzać podatków. Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich, ale konsekwencje są różne, ponieważ zależy to od skali przewinienia finansowego. Są oczywiście regulacje prawne, które mówią o ogólnej karze za niepłacenie podatków.

Najwyższą karą jest odpowiedzialność karna. Ponadto, nieterminowe płacenie podatku to bardzo często po prostu odsetki za zwłokę, przeczytamy o tym również na stronie: https://pragmago.pl/porada/co-grozi-za-nieplacenie-podatkow/. Okazuje się również, że nawet, jeśli odsetki zostały naliczone, to niekoniecznie możemy się już szykować na surową karę. Niekiedy po prostu się tak zdarza, że biznes nie przynosi realnych korzyści finansowych, lub trzeba na nie poczekać. Wówczas, gdy zalegamy z płatnością podatku, możemy złożyć wniosek o odroczenie płatności, a taki wniosek składa się w urzędzie skarbowym. Istnieje również umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Przykre konsekwencje niepłacenia składek ZUS

Wiemy już, że istnieją różne wymiary odpowiedzialności, za niepłacenie podatków, ale istnieje jeszcze taka instytucja jak ZUS. Składki zdrowotne są obowiązkowe, a niepłacenie ich wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Prócz naliczenia odsetek, ZUS ma prawo również wyłączyć koniec końców ubezpieczenie, a nawet zająć nieruchomość. Nieopłacenie składek, daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych prawo do:

  • wystąpienia o przymusowy wpis do hipoteki, oraz zapis w księdze głównej nieruchomości,
  • zajęcia majątku dłużnika,
  • a także przejęcie kosztów bezpośrednio z konta bankowego przedsiębiorcy.

Każdy, kto jest przedsiębiorcą w Polsce, powinien zdawać sobie sprawę, że musi zapłacić składkę zdrowotną, są ku temu również odgórnie ustalone terminy, które każdy zna i obowiązkiem danego płatnika jest ich dotrzymanie.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i do czego może być potrzebne?

Gdy już zapłacimy podatek i ZUS w pierwszej kolejności, ale nadal mamy nierozwiązane problemy finansowe, to możemy sięgnąć po tak zwany faktoring i to właśnie wtedy będzie nam potrzebne zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS. Aby dowiedzieć się więcej, warto przeczytać https://pragmago.pl/porada/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-zus/, i zacząć działać jak najszybciej. Takie zaświadczenie może nam się przydać jeszcze w innych przypadkach. Na przykład, gdy staramy się o kredyt na firmę, wziąć auto w leasing, lub bierzemy udział w przetargach. Warto zapoznać się z informacjami na temat takiego zaświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =