PKO BP warunki kredytu hipotecznego

polski złoty

Jeśli szukasz kredytu hipotecznego, który będzie potocznie mówiąc „elastyczny” i dopasowany do twoich indywidualnych potrzeb, to na pewno warto przyjrzeć się ofercie naszego rodzimego „giganta” – a więc PKO BP.

PKO Bank Polski należy do czołówki banków obsługujących klientów detalicznych. Przede wszystkim ma największą liczbę depozytów oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Wydaje również największą ilość kart bankowych. Jest strategicznym partnerem wielu małych i średnich przedsiębiorstw, a także korporacji. Uczestniczy w rynku usług na szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ma duży udział w emisji obligacji komunalnych. Warto także wspomnieć, że od lat jest liderem na rynku kredytów mieszkaniowych i ma już ponad 100 mld zł w portfelu tychże kredytów.

Fakty mówią same za siebie. Obecnie co trzeci kredyt hipoteczny na rynku zaciągany jest w Grupie PKO Banku Polskiego. A PKO Bank Polski udostępnia klientom jedną z najszerszych ofert kredytów hipotecznych na rynku.

kredyt hipoteczny

Jakie są zatem warunki kredytu hipotecznego w PKO BP?

  • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe
  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
  • długi okres kredytowania – aż do 35 lat
  • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość
  • zawieszenia spłaty jednej raty
  • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji
    inwestycji nawet do 36 miesięcy