srebra

Już około cztery tysiące lat przed naszą erą ludzie wykonywali przedmioty ozdobne ze srebra. Natomiast…