Zdolność kredytowa a pożyczka gotówkowa

zdolność kredytowa

Wolny rynek decyduje o dynamice procesów, które kształtują się w sektorze finansowym. Napędzająca się gospodarka przyspiesza konsumpcję, a zachowanie zdolności kredytowej jest dziś niezbędne do korzystania z takich produktów jak pożyczki chwilówki czy kredyty.

Analizy NBP przedstawiające sytuację gospodarstw domowych wskazują wciąż na rosnącą stopę obciążeń dochodów. Główną przyczyną są tu podwyższone składki na ubezpieczenia społeczne, podatki od dochodów i majątku, a także przyczyny prozaiczne – jak chociażby wzrost opłat za odbiór śmieci.

Rosnące koszty a zdolność kredytowa

Nierzadko przychody z etatu czy prowadzenia działalności oraz świadczenia w postaci zasiłków nie wystarczają w ogóle na jakiekolwiek oszczędności. Bieżące wydatki rosną, a nawet w dalszej perspektywie nie mamy możliwości zabezpieczenia swoich finansów na przyszłość. Warto pamiętać, że powinniśmy w końcu zabezpieczyć się na wypadek chorób, utraty pracy czy też nieszczęśliwych zdarzeń losowych jak pożar, powódź czy wichura.

Oczywiście ważne jest także posiadanie dobrego wizerunku finansowego – a więc tak zwanej zdolności kredytowej.

kredyt w euro

Czym jest zdolność kredytowa?

Z godnie z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. zdolnością kredytową nazywamy „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Zdolność kredytowa jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu.

Jak banki badają zdolność kredytową?

Banki przeprowadzają tak zwaną analizę ilościową i jakościową.

W analizie ilościowej brane są pod uwagę czynniki takie jak:

 • wysokość dochodów
 • stabilność dochodów
 • wysokość kredytu
 • wysokość miesięcznych rat
 • okres kredytowania
 • wysokość zobowiązań

Analiza jakościowa bierze pod uwagę ocenę kredytobiorcy jako klienta banku, a w szczególności uwzględnia takie dane jak:

 • wiek kredytobiorcy
 • stan cywilny
 • liczbę osób na utrzymaniu
 • status majątkowy i mieszkaniowy
 • wykształcenie i zawód wykonywany

Naturalnie nieodzownym elementem oceny zdolności kredytowej jest także historia kredytowa klienta. Pod uwagę brana jest ocena dotychczasowej współpracy z bankami, terminowość spłat zobowiązań i wielkość majątku będąca zabezpieczeniem pożyczki.

Jak pożyczać pieniądze?

O wiele łatwiej będzie nam pożyczyć pieniądze w banku, z którym jesteśmy związani już od jakiegoś czasu, ponieważ automatycznie budujemy w nim naszą zdolność kredytową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =